51678威趣棋牌_汇金棋牌游戏下载_棋牌游戏运营推广

51678威趣棋牌_汇金棋牌游戏下载_棋牌游戏运营推广

菜单导航

铨试后征山别业寄源侍御原文翻译赏析

作者: 中华汇金棋牌游戏下载网 发布时间: 2020年08月02日 00:28:03
铨试后征山别业寄源侍御原文   别业在征山,登高望畿甸。严令天地肃,城阙如何见。
蔼蔼王侯门,华轩日游衒.幸逢休明代,山虏尚交战。
投策去园林,率名皆拜选。圣君性则哲,济济多英彦。
裴楷能清通,山涛急推荐。謏才甘自屏,薄伎忝馀眷。
虽承国士恩,尚乏中人援。畴昔相知者,今兹秉天宪。
朱绂何赫赫,绣衣复葱蒨.
  铨试后征山别业寄源侍御拼音解读  

bié yè zài zhēng shān ,dēng gāo wàng jī diàn 。yán lìng tiān dì sù ,chéng què rú hé jiàn 。 别业在征山,登高望畿甸。严令天地肃,城阙如何见。

ǎi ǎi wáng hóu mén ,huá xuān rì yóu xuàn .xìng féng xiū míng dài ,shān lǔ shàng jiāo zhàn 。 蔼蔼王侯门,华轩日游衒.幸逢休明代,山虏尚交战。

tóu cè qù yuán lín ,lǜ míng jiē bài xuǎn 。shèng jun1 xìng zé zhé ,jì jì duō yīng yàn 。 投策去园林,率名皆拜选。圣君性则哲,济济多英彦。

péi kǎi néng qīng tōng ,shān tāo jí tuī jiàn 。xiǎo cái gān zì píng ,báo jì tiǎn yú juàn 。 裴楷能清通,山涛急推荐。謏才甘自屏,薄伎忝馀眷。

suī chéng guó shì ēn ,shàng fá zhōng rén yuán 。chóu xī xiàng zhī zhě ,jīn zī bǐng tiān xiàn 。 虽承国士恩,尚乏中人援。畴昔相知者,今兹秉天宪。

zhū fú hé hè hè ,xiù yī fù cōng qiàn . 朱绂何赫赫,绣衣复葱蒨.


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
 

本文地址:srmj/102655.html

请遵守互联网相关规定,不要发布广告和违法内容

相关文章
博评网